YURTBAY SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. “ANNEM İÇİN YURTBAY” ANNELER GÜNÜ SOSYAL MEDYA YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI ŞARTNAMESİ

 1. Kampanya; Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenmekte olup, 08.05.2018 – 13.05.2018 tarihleri arasında geçerlidir.
 2. Katılımcılar yarışmanın ana bilgi merkezi olan www.annemicinyurtbay.com web sitesine kişisel bilgilerini doğru bir şekilde kaydetmek koşulu ile katılımcı olarak yarışmaya dâhil olacaktır. Bu web sitesi üzerinde verdiği kişisel bilgilerinin doğruluğunu ispat edebilecek şekilde bildirmeyen yarışmacılar, kazanan listesinde olsa dahi ödülü almaya hak kazanamazlar.
 3. Kullanıcılar öncelikle mikro siteye gelip kişisel bilgiler alanını doldurup, sonrasında sitede yer alan çerçevelerden birini seçerek bu çerçeveye anneleri ile çekilmiş fotoğraflarını yerleştirmelidir.
 4. Sonraki adım olarak web sitesinde oluşturdukları bu resimleri sosyal medya mecrası olan Instagram’dan verdiğimiz hashtag (#annemiçinyurtbay) ve bizi (instagram/yurbayseramik) etiketleyip takip ederek paylaşacaklardır.
 5. Mikro sitemiz Instagram’da girilen bu hashtag’leri siteye çekecek ve en çok like/beğeni alan içerikleri en üstte gösterecektir.
 6. En çok like alan (otolike hariç) 200 fotoğraf arasından Yurtbay Jürisi tarafından yapılacak seçimle kazanan bir kişi belirlenecektir.
 7. Yurtbay Jürisi: İlter Yurtbay, Melis Yurtbay, Köksal Çınar, Atıf Özoğuz, Serkan Peker, Gürkan Peker, Fatih Güzey, Merve Yunusoğlu, Serkan Paydar.
 8. Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı hediye ürün hakkı kazanamayacak olup, Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.
 9. Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kampanyaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları, cep telefonları ve internet erişimlerinden veya herhangi bir teknik aksaklıktan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara ve/veya cep telefonlarına yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 10. Kampanyaya katılıma ilişkin tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde sunulması gereklidir. Kampanyaya katılım sırasında katılımcılardan kaynaklanan sebeplerden dolayı hediye hakkının doğmaması veya kullanılmamasından Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, kampanya katılımı tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumdaki katılımcılar herhangi bir hak iddia edemezler. Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. katılımcıların kampanyaya katılım uygunluğunu doğrulama ve kampanyaya katıldıkları profillerini teyit etme hakkını saklı tutar.
 11. Kampanyaya Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları katılamazlar, katılmış olsalar dahi hediye ürüne hak kazanamazlar ve Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz..
 12. Kampanyaya katılım ücretsizdir, internete bağlantı ve data ücreti katılımcıya aittir, isteyen herkes katılabilir. Katılım için herhangi bir ticari koşul aranmamaktadır.
 13. Kazanılan hak veya hediye devredilemez, satılamaz, iade edilemez, nakde veya mala çevrilemez.
 14. Kampanya tüketicilere yönelik olup, sadece bireysel tüketiciler katılabilir. Kampanya şartlarının kötüye kullanılması veya kampanya hediyelerinin ticaretinin yapılması yasaktır.
 15. Kampanyaya katılan herkes kampanya koşullarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcıların Kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılacaktır.
 16. Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. katılım ve kullanım koşullarını gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirme veya kampanyayı istediği zaman sonlandırma hakkını saklı tutar. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için www.annemicinyurtbay.com.tr/katilim-kosullari.html uzantılı sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.
 17. Kampanya Katılım Koşulları’nın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
 18. Bu kampanya Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi’nin izin kapsamı dışında düzenlenmektedir.
 19. Kampanyaya katılan kullanıcı, Kampanya kapsamında paylaştıkları her türlü bilginin kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kampanyaya katılan kullanıcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi ve görsel veya işitsel materyali iletemez. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıya aittir. Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı şirketleri sorumluluk kabul etmemekte olup, ilgili üçüncü kişilerin herhangi bir hak talebinde bulunması halinde Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, bu konuda tek muhatabın kendisi olduğunu katılımcı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 20. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve kampanya katılım koşullarına www.annemicinyurtbay.com.tr/katilim-kosullari.html uzantılı internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
 21. Kampanya kazananı Yurtbay Seramik sosyal medya hesaplarından ve yarışmanın web sitesinden duyurulacaktır. Kazanan bir asıl ve bir yedek olmak üzere iki kişi belirlenecektir. Asıl kazananın 5 iş günü içerisinde ödülünü almak için bildiri yapmaması durumunda, ödül yedek kazanana verilecektir.